0975 817 695

TAMARI LÂU NĂM

100,000

Thể tích: 500ml

HSD: càng lâu càng tốt.

ĐỨC THANH - NÉT CHAY NGƯỜI VIỆT