0975 817 695

MÌ CHAY RAU NẤM

3,000

Khối lượng: 65g

HSD: xem trên bao bì

ĐỨC THANH - NÉT CHAY NGƯỜI VIỆT