0975 817 695

CÁ RÔ CHAY

200,000

Bảo quản: đông lạnh.

ĐỨC THANH - NÉT CHAY NGƯỜI VIỆT