0975 817 695

Showing all 6 results

Thực phẩm chay khô

BÁNH PHỒNG TẢO

7,000

Thực phẩm chay khô

CHÁO DƯỠNG SINH YẾN MẠCH

15,000

Thực phẩm chay khô

MÌ CHAY LÁ ĐA 3 MIỀN

2,300

Thực phẩm chay khô

MÌ CHAY LẨU THÁI

3,000

Thực phẩm chay khô

MÌ CHAY RAU NẤM

3,000

Thực phẩm chay khô

TẢO XOẮN

260,000
ĐỨC THANH - NÉT CHAY NGƯỜI VIỆT